Oud-ijzer actie

Driemaal per jaar wordt door de fanfare in Neerkant oud ijzer
opgehaald. De data worden in ‘De Klepel’ en op de website
bekend gemaakt.

Mensen die ijzer of andere metalen over hebben
kunnen dan of eigenlijk altijd bellen met:

Naast de leden zijn er enkele vaste vrijwilligers die meewerken
bij het ophalen. Ook tussentijds kan er ijzer worden ingeleverd.

U steunt de muziekvereniging hier natuurlijk van harte mee.

Heeft u vragen over de oudijzer actie neem dan contact op met onze vereniging.

Voor 2021 zijn dit de volgende data:
– Zaterdag 30 januari
– Zaterdag 22 mei
– Zaterdag 25 september

Willie Verberne  06 – 41913193