Geschiedenis

Geschiedenis Fanfare

Onze muziekvereniging is ooit gestart als fanfare in het jaar 1927. In dit jaar kwam dhr. L. Winkelmolen in Neerkant wonen en bij hem is het allemaal begonnen. Winkelmolen was een echte muzikant. Met een vriendengroep startte hij, onder het genot van een glaasje bier een soort blazersgroep. De pastoor (Cornelis Joannes Snoeys) was hier destijds niet gerust op en richtte op
17 oktober 1927 de kerkelijke fanfare Sint Willibrordus op. Destijds waren we dus nog een ‘kerkelijke’ fanfare, waar we vandaag de dag een ‘muziekvereniging’ zijn. Omdat we als ‘kerkelijke’ fanfare zijn gestart, deed de kerk een schenking voor instrumenten en hield op die manier de vereniging ook nauwlettend in de gaten.

Vandaag de dag is het niet meer voor te stellen dat een pastoor toeziet op het reilen en zeilen binnen een vereniging. De zeggenschap van de pastoor is dan ook met de jaren minder geworden; de vereniging kreeg steeds meer eigen verantwoordelijkheden.

De eerste voorzitter werd, hoe kan het ook anders, dhr. L. Winkelmolen en de eerste dirigent droeg de naam Vaes en kwam uit Meijel. Repetities werden gehouden op verschillende plekken in het dorp en enkele muzikanten begonnen zonder enige voorkennis met muziek maken. De eerste Penningmeester was Jac Gerardts, die per repetitie een bedrag van €0,10 contributie administreerde per lid in zijn boekje.

De eerste instrumenten waarop gespeeld zou gaan worden, kwamen aan in Meijel per tram en zijn met paard en kar naar Neerkant vervoerd om vervolgens te kunnen repeteren voor het eerste concours in 1929 te Zaltbommel. Solist was medeoprichter en voorzitter L. Winkelmolen op bariton. In de laagste afdeling destijds werd de 1e prijs binnengehaald op het concours, wat veel goeds voor de toekomst beloofde. Het vaandel werd voor dit concours nog gesponsord door de pastoor en kon dus meteen versierd worden met een ‘vaantje 1e prijs’. Hoog in het vaandel stonden toen ook al plezier, feest vieren en gezelligheid; iets dat vandaag de dag nog steeds voorop staat.

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan in 1937, nog steeds onder leiding van dirigent C. Vaes, werd de eerste foto gemaakt van onze fanfare, zie hieronder:

Geschiedenis_0

In de periode na het 10-jarig bestaan heeft naast de crisis ook de wereldoorlog parten gespeeld. Veel instrumenten, archief en overige waardevolle spullen verdwenen door branden. Tijdens de oorlog was muziek maken moeilijk en dus moest na de oorlog een wederopbouw beginnen; en deze kwam er. Opmerkelijke activiteiten zijn er voor de fanfare in deze periode nauwelijks geweest.

In 1952 ging het allemaal verder en werd de kerkelijke fanfare Sint Willibrordus lid van de Bossche Bond. In 1953 stopte dirigent Vaes. Hij werd opgevolgd door dhr. P. van Hoek die in 1955 weer werd opgevolgd door dhr. P. Steyvers. Na enkele jaren van minder succes begon de fanfare rond 1956 weer te bloeien. Op het concours in Veghel destijds werd de eerste prijs in de vierde afdeling, met promotie gehaald. In 1958 ging men opnieuw op concours in Helden, waar in de derde afdeling wederom een eerste prijs behaald werd. In 1959 werd in de derde afdeling in Meijel op concours een tweede prijs gepakt. Hierover niet tevreden ging het korps in hetzelfde jaar in Tilburg weer op concours om daar een eerste prijs te behalen met promotie. En deze stijgende lijn werd doorgezet. In 1960 werd op concours weer een eerste prijs gehaald met promotie naar de eerste afdeling.

Door deze stijgende lijn bloeide de fanfare weer helemaal op. Begin 1960 werden nieuwe uniformen aangeschaft voor een bedrag van destijds f.10.000,-. Wellicht met behulp van de luxueuze uniformen behaalde de fanfare in 1961 weer een 1e prijs op het concours in Sambeek met promotie naar de afdeling ‘Uitmuntend’. In 1962 werd niet op concours gegaan, de fanfare bestond 35 jaar.

In nieuwe uniformen is onderstaande foto gemaakt in 1960:

Geschiedenis_2

Met het 35-jarig bestaan van de vereniging in 1961 werd de volgende foto gemaakt:

Geschiedenis_1

 

Waar in 1962 de vereniging 35 jaar bestond, was het 40-jarig bestaan 5 jaar later ook een feit. Wederom een foto uit de archieven van onze vereniging:

Geschiedenis_3

In de jaren daarop werd de, destijds nog steeds ‘fanfare’, een begrip in Neerkant en groeide de vereniging gestaag verder. Muzikanten kwamen, muzikanten gingen, maar de fanfare in Neerkant wordt nog altijd gezien als bloeiende vereniging. Hieronder nog een foto van de fanfare in 2005:

Geschiedenis_7

In 1958 werd de jeugdfanfare opgericht, het was één van de eerste, zo niet dé EERSTE JEUGDFANFARE VAN NEDERLAND. Al snel werd het jeugdige korps uitgenodigd op vele festiviteiten en manifestaties in Neerkant en diende het natuurlijk als ‘school’ voor het grote korps. In 1961 werd voor het eerst deelgenomen aan het concours met succes: Een 1e prijs. Het volgende jaar werd promotie behaald en in 1963 werd de jeugdfanfare zelfs BRABANTS KAMPIOEN. Buitenlandse festivals en internationale reizen volgde elkaar op: Krefeld, Purmerend, Neerpelt, Waregem zijn slechts enkele voorbeelden. In 1970 organiseerde de KRO muziekwedstrijden, waar Neerkant in het Turfschip in Breda in de finale kwam. Daar werd de jeugdfanfare winnaar in de lagere afdelingen. Door dit succes werd de jeugdfanfare uitgenodigd voor een internationaal jeugdfestival in Cheb / Tsjecho-Slowakije! In 1983 werd groots feest gevierd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de jeugdfanfare. In 2008 ging de fanfare ter ere van het 50-jarig bestaan van de jeugdfanfare op concertreis naar Luxemburg. Na deze concertreis is besloten de jeugdfanfare een nieuwe naam te geven; Jeugdfanfare werd Opleidingsorkest. Helaas is er op dit moment geen opleidingsorkest meer bij onze vereniging door de stagnatie in aanwas van nieuwe leden.

Hieronder enkele foto’s van de jeugdfanfare in het verleden.

Het 35-jarig bestaan van de jeugdfanfare:

Geschiedenis_4

 

Optreden van de jeugdfanfare bij festiviteiten in eigen dorp van Jong-Nederland:

Geschiedenis_6

 

De jeugdfanfare bij het concours in Neerpelt in 2005:

Jeugdfanfare_Neerpelt_2005

 

Media jaren ’90 ging het niet goed met de Neerkantse fanfare. Behalve een bestuurscrisis waren er ook nog financiële problemen en de toekomst leek verre van rooskleurig. Maar het spreekwoord: ‘Als de nood het hoogst is, dan is de
redding nabij’ bleek prima van toepassing. In het jaar 1995 werd Dick Verdam voorzitter van de fanfare en Jo Laumen werd de nieuwe dirigent. Hiermee begon de fanfare aan een nieuw tijdperk met successen.

Waar we dus in het verleden door het leven gingen als ‘fanfare’, doen we dat nu als ‘muziekvereniging’. Als muziekvereniging zijn we ter ere van ons 90-jarig bestaan in 2017 op concertreis geweest naar Winterberg, naar hotel ‘De Brabander’. In Winterberg verzorgden we diverse optredens waaronder in het hotel en op de markt in Winterberg. Daarnaast hebben we ter ere van ons 90-jarig bestaan een concert gehouden met de band ‘Diep Triest’ uit het hoge noorden van Nederland. De foto van destijds is hieronder te vinden:

Je ziet dus ook dat onze vereniging door de jaren heen getransformeerd is. Leuk om terug te lezen dachten we!

Geschiedenis Drumband

Een lange periode heeft onze vereniging ook een drumband gehad. In 1964 richtte de fanfare de 1e drumband op onder leiding van instructeur dhr. A. Beekman. Binnen 2 jaar tijd was het al tijd voor het 1e concours en werden er voor de drumband aparte uniformen aangeschaft. Binnen 8 jaar tijd zat de drumband vanuit niets ook op het hoogste niveau in Nederland voor drumbands. Bij de Brabantse kampioenschappen in 1979 pakte de drumband de 1e prijs. In 1983 werd Beekman opgevolgd door Cees Pynenborg uit Ijsselstein die na enige tijd weer werd opgevolgd door Rob Linders, die een hele nieuwe groep ook naar een hoog niveau kreeg. Helaas is de drumband op zijn einde gelopen na een succesperiode waarin Bas van de Loo instructeur was.

Geschiedenis Dirigenten, Instructeurs & Voorzitters

Fanfare (1e kolom)
Opleidingsorkest (2e kolom)
Slagwerkgroep (3e kolom)
Voorzitters (4e kolom)

Joep Vaes (1927)
Piet van Hoek (1952)
Piet Steijvers (1955)
Jac Kessels (1963)
Piet Wolters (1981)
Geert Jacobs (1990)
René Lebens (1992)
Jo Laumen (1995)
Theo Schreurs (2011)
Ralph Brummans (2015-heden)
Jac Kessels (1958)
Piet Wolters (1981)
Boy Hendriks (1990)
Lisette van Bommel (1991)
Harald Suilen (1996)
Diane Nooyen (1998)
Ralph Brummans (2010)
Diane Sloots (2016-2016)
Toon Beekman (1964)
Cees Pynenborg (1983)
Rob Linders (1989)
Piet van Montfort (1991)
Marco Swiggers (1997)
Rogier Janssen (2000)
Bas van der Loo (2001-2009)
Louis Winkelmolen (1927)
Jac Gerardts (1933)
Frans Fransen (1934)
Piet van Nunen (1952)
Rien Buckens (1959)
Bèr Hendrikx (1966)
Huub Custers (1971)
Jan van Lith (1980)
Win Jans (1991)
Dick Verdam (1995)
Piet Kanters (2010)
José Krekels (2015)
Corné Sijben (2019 – heden) (interim)